Pár příběhů

ze života Jana


"Ještě není pozdě dát tvému příběhu

nový smysl"

Nelehký start

Lovce příběhů

Můj životní příběh na tomto světě nezačal zrovna vesele. Nepřízeň osudu tomu chtěla, že jsem zůstal jako malý kluk trčet v děcáku. Strachům a obavám, že zůstanu opuštěn, jsem čelil hrou příběhů na hrdiny. Tak jsem začal poutat pozornost ostatních dětí kolem sebe a později na ně ulovil
i budoucí adoptivní rodiče. Zrodil se Lovec příběhů.

Zrození hrdiny

Janovy příběhy
z minulého století

Už jako malý kluk jsem měl rád hry na hrdiny všeho druhu. Protože rodina v které jsem vyrůstal byla značně rozvětvená, neměl jsem nouzi ani o kupu dětských kamarádů a tím i různorodých her doma i v přírodě. Jednou, když jsme zase byli na návštěvě u příbuzných, jsem se dozvěděl, že strýček Jan
Fischer, maloval postavičku hrdiny Rychlonožky z Rychlých šípů podle mého táty. Teta mě tenkrát zavedla do vedlejšího pokojíku a přinesla originály malovaných knih a já se ponořil do jejich čtení. Od té doby jsem si usmyslel, že budu také hrdinou, a všechna moje činnost začala směřovat tímto směrem.

Badatelem  přírodních prostředků a energií

Nalezení poslání

Jako malý kluk jsem se stával skutečným hrdinou především na naší plachetnici, se kterou jsme brázdili vody Lipna. Postupně jsem si osvojoval dovednosti plachtění, které obnášeli mimo jiné spolupráci s přírodními živly a využívání jejich síly ve svůj prospěch. Ani ve snu by mě tenkrát
nenapadlo, že se seznamuji s prazáklady své budoucí životní vášně, což je využívání přírodních prostředků a energií, které nepotřebují proud, nutnost údržby ani servis. Příroda je mocná čarodějka.